fredag 25 september 2015

Vi pratar om likabehandling

Alla människor har lika värde.

Här är en lista med rättigheter. Vi hittade den på www.sida.se på Internet. Listan kan användas i en övning. Försök ta bort 4 st. rättigheter. Diskuterar tillsammans och kom överens om vilka rättigheter som man kan ta bort. Diskutera vad som händer om man tar bort dessa rättigheter.

Alla människor har:

 1. Rätten att gå i skola. 
 2. Rätten att äta sig mätt. 
 3. Rätten att utöva den religion du vill. 
 4. Rätten att tala ditt eget språk. 
 5. Rätten att söka skydd i ett annat land vid behov. 
 6. Rätten att vara med i föreningar och demonstrera. 
 7. Rätten att ha ett arbete med en lön du kan leva på. 
 8. Rätten att få vila, fritid och semester. 
 9. Rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön, religion, ursprung, sexuell läggning eller handikapp. 
 10. Rätten att inte utsättas för tortyr. 
 11. Rätten att säga och tycka vad du vill. 
 12. Rätten att få rösta. 
 13. Rätten att ha tillgång till sjukvård. 
 14. Rätten till ett eget hem. 
 15. Rätten att lyssna på vilken musik du vill. 
 16. Rätten att bära de kläder du vill. 
 17. Rätten till att utbilda dig till vad du vill. 
 18. Rätten att få vara ihop med den du vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar