tisdag 15 september 2015

Komparera adjektiv

Adjektiv har 3 former som man använder för att jämföra saker.

Flera personer kan vara starka. Några kan vara starkare, men en är starkast.

När man komparerar skriver/säger man alla adjektivets former, t.ex. varm, varmare, och varmast.

Regler för komparation:

De flesta adjektiv kompareras genom att lägga till ändelserna – are och – ast.

Exempel: tårtan är god, kakan är godare och glassen är godast.

Det finns 10 st. adjektiv som kompareras med ändelserna - re och - st. Exempel: pojken är lång, men mamman är längre och pappan är längst. För nästan alla dessa adjektiv ändras också vokalen.

ung         yngre          yngst
tung       tyngre         tyngst
stor         större          störst
grov       grövre         grövst
låg         lägre            lägst
lång       längre          längst
trång      trängre        trängst
få           färre
små        smärre
hög        högre           högst


Det finns 5 st. adjektiv med oregelbunden komparation.

Dålig             sämre           sämst
                      värre            värst
God               bättre           bäst
                     godare          godast
Gammal        äldre            äldst
Liten             mindre         minst
Många          fler/a            flest


De flesta adjektiv som slutar på ad, de och isk kompareras med mer/a och mest.
Exempel:
begåvad         mer/a begåvad         mest begåvad
förstående      mer/a förstående     mest förstående
praktiskt        mer/a praktisk          mest praktiskInga kommentarer:

Skicka en kommentar