måndag 25 januari 2016

Passiva verb

Vi pratar lite om passiva verbformer.

Det är viktigt med att subjekt och verb på svenska. Man hittar subjektet i en mening med frågan "vem" eller "vad" + verbet.

Exempel:

"Terrorister anföll en restaurang i Mogadishu."  -  Fråga blir: "Vem anföll en restaurang?"   Svaret är terrorister. Terrorister är alltså subjekt i den här menigen.

Subjektet är aktivt  -  det var terroristerna som anföll restaurangen. Det här kallas för aktiv form.

I tidningar och på nyheter berättar man ofta på ett annat sätt. Man berättar om restaurangen som terroristerna anföll. Om man börjar berätta om restaurangen blir den subjekt.

"En restaurang i Mogadishu anfölls av terrorister"   -  I den här meningen är restaurangen subjekt, men det var inte restaurangen som anföll. Det var terroristerna som anföll, eller hur? Det här kallas för passiv form. Restaurangen är subjekt, men det är inte restaurangen som gör något. När subjektet är passivt får verbet ett extra "s" - "anfölls".

I en passiv sats kallar man den som är aktiv för agent. I den här meningen är terroristerna agent.

Ett exempel:

Aktiv:   Ali fyller glaset med saft.
Passiv:  Glaset fylls med saft av Ali.


     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar