fredag 5 februari 2016

Ordföljd - Satsschema - påstående

Det är viktigt i vilken ordning orden kommer i det svenska språket.

Alla meningar följer samma mönster

Exempel

Verbet kommer alltid på andra plats.
Tid och plats (adverbial) kommer först eller sist.
Subjektet kommer först eller efter verbet.

Subjekt
Tid / plats
Verb 1
Presens
Preteritum
Subjekt stasadv.
(inte)
Verb 2
Infinitiv
Objekt
Predikativ
Adverbial
(plats / tid)
Han äter frukost
Han äter inte frukost
Han äter frukost i köket
Han vill äta frukost
idag vill hon äta frukost i köket
Idag ska hon inte äta frukost


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar