måndag 12 oktober 2015

Studievägledning

Vi pratar om vad som händer efter SFI. Alla elever ska träffa en studievägledare och prata om framtiden efter SFI. Studievägledaren ska hjälpa eleverna att göra en studieplan. I studieplanen står vad man vill göra i framtiden och vad man måste studera för att kunna göra det.

För att få jobb måste man kunna bra svenska. Därför studerar vi på SFI. Många jobb kräver också en utbildning (att man går en skola). På en distansutbildning studerar man hemma och träffar lärare och klasskamrater via Internet.

Ett yrke är flera jobb som liknar varandra. Några exempel på yrken är lärare, snickare, frisör och sjuksköterska. Om man går en yrkesutbildning får man ett yrke och kan jobba med det.

När man får ett jobb blir man anställd. I ett anställningsavtal står vilken lön man får och andra viktiga saker om jobbet. En vikarie jobbar en kort tid. På ett fast jobb (en fast tjänst) kan man jobba länge på samma jobb. Att jobba heltid betyder att man jobbar 8 timmar varje vardag (eller 40 timmar per vecka). Halvtid är 20 timmar per vecka.

När man går i skolan och på SFI är det samma som ett jobb. Heltidsstudier är 40 timmar per vecka. På SFI är vi på skolan 3 timmar varje dag. När skolan är slut ska eleverna studera själva. De ska jobba med sina böcker, träna och repetera det man gör på skolan.

Det kostar inte pengar att gå i skolan i Sverige. Skolan får pengar av alla som jobbar och betalar skatt. Efter SFI gäller samma regler för alla vuxna som studerar. Då får man ett studiebidrag från CSN. Men för att ha råd att betala hyran och att köpa mat måste många också ta studielån. När man slutar sina studier måste man börja betala tillbaka på lånet. En del jobbar halvtid och studerar halvtid så de inte behöver ta så mycket lån.


     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar