fredag 20 maj 2016

Elevtexter - att bo i en liten stad

Uppgift:

Säter är en liten stad. Skriv och berätta vad du tycker om att bo i en liten stad. Din text ska innehålla 3 saker:

  1. Vad är bra med Säter.
  2. Vad är dåligt med Säter.
  3. Tycker du om att bo i en liten stad eller vill du bo i en större stad.


Vi läste texterna tillsammans och hjälptes åt att göra texterna bättre.

Här är några exempel:

Text 1

Säter är bra på mig. Jag bor i Säter också Säter har SFI skolan, vardcentralen och affärer. Säter har tjänst. 2) Dåligt i Säter har inget många personer. också har inget många platser sitter där. tillexempel: ett kafé. 3) Jag tycker om att bo i en liten stad. liten stad har mycket tyst. och har inget många bilar. och gott miljön.

Säter är bra för mig. Jag bor i Säter. Det finns SFI skola, vårdcentral och affärer. (Säter har tjänst.) Säter har inte många personer/invånare och inte många platser, som man kan sitta på, t.ex. ett kafé. Jag tycker om att bo i en liten stad. En liten stad är mycket tyst och har inte många bilar och god/bra miljön.


Text 2

Vi bor i Säter, Säter liten stad. Jag tycker om bor i Säter, det är bra till mig och familjen. På Säter alla människor bra som mycket snälla. här, vi kam gick olika plats med familje också vädret mycket bra. och men där problem på framtiden. om jobb lite på min stad. Jag hoppas med framtid blir bättre. för att vi inte tänker flyttar från här, men mitt barn kanske flyttar till större stad, Han har liv honom.

Vi bor i Säter, som är en liten stad. Jag tycker om att bo i Säter. Det är bra för mig och familjen. I Säter är alla människor bra och mycket snälla. Här kan vi gå till olika platser med familjen. Vädret är också mycket bra. Men det finns problem för framtiden. Det finns inte många jobb. Jag hoppas att det blir bättre i framtiden, för vi tänker inte flytta härifrån. Men mitt barn flyttar kanske till en större stad, där han kan leva/få ett bra liv.Text 3

Hej!

Det är så bra i Säter, ja gillar sjö och Naturen i Säter, mycket vacker frusen sjö på vintern. Vad är dåligt med Säter är buss anslutning till annan stad, inga stort shoppingcentrer, ingen fin restaurang. Jag tycker om att bo in en Större stad, till exempel Uppsala, Göteborg.

Det är så bra i Säter. Jag gillar sjön och naturen i Säter/där. Sjön är mycket vacker på vintern, när den är frusen. Det finns inte många bussanslutningar till andra städer, inget stort shoppingcenter, ingen fin restaurang. Jag tycker om att bo in en större stad, till exempel Uppsala eller Göteborg.Text 4

Jag tycker om Säter det är liten stad för mig och lugnt. Därför det finns skolan och mataffär I Säter finns inte många jobb och affär kläder också finns inte många buss. Jag tycker om liten stad som Säter. Därför det är trivas för mig.

Jag tycker om Säter. Det är en liten lugn stad, som är bra för mig. Därför det finns skolor och mataffärer. I Säter finns det inte många jobb, klädaffärer eller bussar. Jag tycker om små städer som Säter. Därför trivs jag här (i Säter).Text 5

Jag tycker om Säter Det är en liten stad Det är bra för mig Lugnt, också finns mång skolan och finns många av mina vänner. Vad är dåligt med Säter men i Säter finns plats jobb och så att flera personer de jobbar ute det. Exempel: gymnasium och finns universitet. Jag tycker om liten landet sama Säter. Därför Jag är trivs med det

Jag tycker om Säter. Det är en liten lugn stad. Det är bra för mig. Där finns många skolor och många av mina vänner. Men i Säter finns inte många jobb och många personer jobbar utanför Säter. Det finns inte gymnasium eller universitet. Jag tycker om att bo i en liten stad. Därför trivs jag här.Text 6

Jag tycker om att bor i en stor stad. Därför det är passar med mina barn Det är finns allt, jobb, billiga affärer, man behöver inte tänka att åkar till andra stad för att handlar. Det är dåligt tänker jag Bra, om liten stad. Säter är liten stad. Men jag tycker om Säter det fins inte mycket folk, det är lugnt och man störa inte varandra.

Jag tycker om att bo i en stor stad. Därför (att) det passar för mina barn. Det finns allt: jobb, billiga affärer. Man behöver inte tänka på att åka till andra städer för att handla. Men i en liten stad finns inte det. Säter är en liten stad. Men jag tycker om Säter. Det finns inte mycket folk. Det är lugnt och man störa inte varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar